privacy

Privacy Beleid Di-bo.be
Wanneer u gegevens verstrekt aan Di-bo.be zullen deze alleen worden gebruikt voor de doeleinden en projecten van Di-bo.be. Wij zullen nimmer uw gegevens blootgeven aan derden. U kunt u vrijwillig inschrijven op onze nieuwsbrieven. Wij respecteren de gebruikers van onze website en de gegevens zullen zeer vertrouwelijk worden behandeld.
Privacy bescherming
Al de inhoud op Di-bo.be zowel merk, handelsnamen en tekst, plaatjes mogen niet worden gekopieerd. Het word beschermd door intellectuele rechten en is eigendom van Di-bo.be. Mocht het toch gebeuren dan nemen wij gerechtelijke stappen.
Disclaimer
De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Di-bo.be te worden verzocht.